Khuyến mại tưng bừng – Khai trương Venus 39 Cầu Diễn