Có nên tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng vào ngày thường