Bê tráp đám hỏi cần kiêng điều gì?

Bê tráp đám hỏi cần kiêng điều gì?