Địa chỉ: 219 Hồ Tùng Mậu - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 0966 246 662 (Mrs.Ngân)

"Anh vien ao cuoi  Anh Phương "xin cam kết hoàn lại 100% số tiền đặt cọc nếu khách hàng không hài lòng về chất lượng và dịch vụ tại cửa hàng.

Liên hệ

 
 
<!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
<div id="fb-root"></div>
<script>
  window.fbAsyncInit = function() {
    FB.init({
      xfbml            : true,
      version          : 'v3.2'
    });
  };
 
  (function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js';
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
 
<!-- Your customer chat code -->
<div class="fb-customerchat"
  attribution=setup_tool
  page_id="108816419283057"
  logged_in_greeting="Bạn muốn được tu vấn về dịch vụ Cưới Hỏi hay Liên Hoan #Nhắn tin cho Venus ngay!"
  logged_out_greeting="Bạn muốn được tu vấn về dịch vụ Cưới Hỏi hay Liên Hoan #Nhắn tin cho Venus ngay!">
</div>